EGDEPLAN

EgdePlan AS har hovedkontoret på Fevik i Grimstad kommune. De ansatte i EgdePlan AS har lang erfaring fra Arealplanlegging, fra både privat og offentlig sektor. EgdePlan AS jobber normalt i større tverrfaglige team med å utarbeide reguleringsplaner og trives godt med tverrfaglig samarbeid. For å kunne jobbe i EgdePlan AS må en ha forståelse for kvalitet i alle ledd i en planprosess.

UTVIKLING AV PLANFAGET

EgdePlan er engasjert i utviklingen av planfaget og deltar aktivt i nasjonale fora, med deltakelse i SOSI plan referansegruppe og bidratt inn i flere pilotarbeid i regi av kommunal- og modifiseringsdepartementet (KMD). EgdePlan har bidratt med pilotarbeid innen digital innsendelse til 1. gangbehandeling, der Vill Plan/EgdePlan har rollen som pilot for innsender mens Bergen kommune har rollen som pilot for mottaker. KMD har også engasjert EgdePlan for å bistå med ajourhold av veiledningsmaterialer innen arealplanlegging. EgdePlan har fått kompetansemidler i 2022 innen sikkerhet i arealplanlegging.  

PROSJEKTER

Som firma har EgdePlan bidratt i flere komplekse reguleringsplaner, enten i form av mange eierinteresser, flere parallelle planer i samme område og/eller mange fag som er involvert i samme plan. EgdePlan deltok i områdeplanen for E39 Mandal – Lyngdal øst som en del av plantemaet med ansvar for planprogram, -bestemmelser og -kart. I detaljreguleringene for Mandal øst – Mandal by har EgdePlan bidratt med ass. disiplinerer plan, ledet tverrfaglig kontroll, fagansvarlig for plankart og -bestemmelser, bidratt inn i arbeidet med andre plandokumenter og prosess mot parallelle naboplaner.  I disse planene har EgdePlan vært en drivkraft i tverrfaglig koordinering, tegningsproduksjon og kompetansedeling som har sikret kvalitet og fremdrift på leveranser.  Nye Veier har i etterkant engasjert Egde Plan, via Sweco til å hjelpe til med å utarbeide kvalitetssikringssystem for arealplaner i regi av Nye Veier.

Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen i Bergen åpnet 18.11.2022, der EgdePlan var tilstede på Fløen stasjon sammen med andre fra planleggingsgjengen.