Medvirkning i Planprosesser

MEDVIRKING I PLANPROSESSER:

I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Ved tidlig medvirkning har en størst mulighet til å få innflytelse på pågående planarbeid og bidra med nyttig kunnskap om nærområdet. DU har muligheten til å være med å forme nærområdet ved å bidra aktivt inn i planarbeid med grunnlagsdata, informasjon og komme med ideer og ønsker.

 

Velkommen til en prat på medvirkningsbenken ved EgdePlan sitt kontor i Sømsveien 18, Fevik