Tjenester

 

 • Ledelse av planprosesser
 • Planoppstart
 • Medvirkning: Folkemøter, særmøter og nabomøter
 • Møter med offentlige innsatser
 • Tverrfaglig koordinering av fagrapporter og plandokumenter.
 • Dokumentplan/leveranseplan
 

 • Sidemannskontroll av plandokumenter.(plankart, reguleringsplanbestemmelser, ROS)
 • Planfaglig kontroll av fagrapporter
 • Tverrfaglig kontroll av planleveranser.

 

 

 • Planprogram
 • Plankart
 • Reguleringsbestemmelser
 • Planbeskrivelser
 • Merknadsbehandling
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)
 • Sjekklister
 • Helsekonsekvensutreding (HKU)
 • Delrapporter til konsekvensutredinger