Samarbeidspartnere

Vill Plan – Tjenester innen arealplanlegging og kulturminner (Samarbeidsavtale)

Sweco – En av landes største rådgiverfirma med  1670 ansatte (Rammeavtale)

Byjuristen – Juridiske tjenester innen plan og bygg