Samarbeidspartnere

Vill Plan – Tjenester innen arealplanlegging og kulturminner (Samarbeidsavtale)

Sweco – Ett av landes største rådgiverfirma med ca 1670 ansatte (Rammeavtale)

Cowi – Ett internasjonalt rådgivningsfirma med ca 1550 ansatte i Norge (Rammeavtale)